Η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος

Η διακονία του Χριστού πάνω στη γη πλησίαζε στο τέλος της. Πλησίαζε η ώρα, που έπρεπε οι μαθητές να προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν το μέλλον τους και το μέλλον της εκκλησίας. Ο Χριστός ήξερε πως η απουσία Του θα άφηνε ένα μεγάλο κενό και πως οι μαθητές Του θα είχαν ανάγκη από έναν ισάξιο αντικαταστάτη, από έναν ισοδύναμο αναπληρωτή Του που θα έφερνε μαζί τους σε πέρας τη βασιλεία του Θεού.

Υπήρχαν όμως μερικές προϋποθέσεις

«…εσείς καθήστε στην πόλη, την Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου ντυθείτε δύναμη από ψηλά» (Λουκ. 24:49).

Οι μαθητές έπρεπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Πατέρα: «Επειδή, ο μεν Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα» (Πράξ 1:5).

Η εμπειρία αυτή ήταν απαραίτητη για τους μαθητές γιατί αποτελούσε το κλειδί της επιτυχίας του έργου τους: «αλλά, θα πάρετε δύναμη, όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα· και θα είστε μάρτυρες για μένα» (Πράξ. 1:8).

Ο κύριος και ουσιαστικός σκοπός, του βαπτίσματος με Άγιο Πνεύμα είναι να πάρει ο πιστός δύναμη για να δράσει στο έργο του Κυρίου ζωντανά, δυναμικά και αποτελεσματικά, όπως οι μαθητές του Χριστού στο βιβλίο των Πράξεων.

Πολλοί πιστοί σήμερα αγνοούν την αλήθεια αυτή όπως την αγνοούσαν και οι πιστοί της Εφέσου: «Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Μα, ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε» (Πράξ. 19:2).

Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μια εμπειρία μυστικισμού, αλλά μια εμπειρία που ανοίγει τους πνευματικούς ορίζοντες του πιστού και τον κάνει δέκτη όλων των ευλογιών που συνοψίζονται στο πρόσωπο του Χριστού.

Για να βαπτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο:

Πρέπει πρώτα να αναγεννηθεί.

Ο απόστολος Πέτρος είπε στο συγκεντρωμένο πλήθος τη μέρα της Πεντηκοστής: «Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά τού Αγίου Πνεύματος» (Πράξ. 2:38). Η πρώτη προϋπόθεση για να βαπτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο είναι να μετανοήσει για τις αμαρτίες του και έπειτα να ζητήσει συγχώρεση από τον Χριστό. Για να γεμίσεις ένα σκεύος πρέπει πρώτα να το αδειάσεις από το περιεχόμενό του. Αν η καρδιά του «υποψήφιου» δεν αδειάσει από την αμαρτία δε μπορεί ο Θεός να τη γεμίσει με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όρος λοιπόν απαραίτητος είναι η αναγέννηση.

Να έχει ο «υποψήφιος» πίστη.

Η πίστη είναι ένας άλλος όρος που παίζει μεγάλο ρόλο στο βάπτισμα του πιστού με Πνεύμα Άγιο. Όπως στη σωτηρία, έτσι και στην πλήρωση με Πνεύμα Άγιο, πρέπει ο «υποψήφιος» να πιστέψει για να πάρει αυτό που ζητά από το Θεό. Ο απόστολος Παύλος λέει: «Από έργα τού νόμου λάβατε το Πνεύμα ή από ακοή τής πίστης; … ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του Πνεύματος διαμέσου της πίστης» (Γαλ. 3:2, 14).

Υπακοή στο Λόγο του Θεού.

Ένας άλλος όρος, εξ ίσου σημαντικός, είναι η τέλεια υπακοή στο Λόγο του Θεού. «…το Άγιο Πνεύμα, που ο Θεός έδωσε σε όσους πειθαρχούν σ' αυτόν» (Πράξ 5:32). Ο «υποψήφιος» της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος πρέπει να υποταχθεί στον Λόγο του Θεού και να μην προβάλλει δικές του ιδέες ή αντιρρήσεις. Από τη μια η υπακοή, που εκδηλώνεται με την τέλεια παραχώρησή του στα χέρια του Θεού, κι από την άλλη η φλέγουσα επιθυμία του για την ένδοξη αυτή εμπειρία, τον τοποθετούν στην είσοδο της πύλης των πλούσιων και θαυμαστών εμπειριών του Αγίου Πνεύματος εδώ κάτω στη γη.

Οι γλώσσες – η μόνη Βιβλική απόδειξη

Οι θέσεις των πιστών είναι διαφορετικές πάνω σ’ αυτό το θέμα γι αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ τη λέξη «Βιβλική απόδειξη» και όχι «Θεολογική» ή κάποια άλλη λέξη.

Οι 120 παρόντες στο ανώγειο, την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν πληρώθηκαν με Πνεύμα Άγιο «άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες» (Πράξ. 2:4) λέει ο λόγος του Θεού.

Στον Κορνήλιο και σ’ εκείνους που ήταν στο σπίτι του, στην Καισαρεία, «το Πνεύμα το Άγιο ήρθε επάνω σε όλους αυτούς που άκουγαν τον λόγο. Και οι πιστοί, που ήσαν από την περιτομή, εκπλάγηκαν, όσοι είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο, ότι η δωρεά τού Αγίου Πνεύματος ξεχύθηκε και επάνω στα έθνη». Πώς το ήξεραν ότι βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο; «Επειδή, τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες»

Οι μαθητές της Εφέσου, όταν «ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω σ' αυτούς, και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν» (Πράξ. 19:6).

Συμπέρασμα

Σκοπός του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο είναι να πάρει ο πιστός δύναμη. Δύναμη για μαρτυρία, όχι με λόγια, αλλά με υπερφυσικά σημεία σαν εκείνα που αναφέρονται στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 16:17,18 και είναι τα φυσικά επακόλουθα «σε αυτούς που πιστεύουν».

Το Πνεύμα το Άγιο είναι δώρο. Στέλνεται από τον Θεό μέσω του Χριστού και το λαμβάνει κάθε πιστός που το εκζητεί με πίστη, υπακοή στο Λόγο και βαθιά επιθυμία. Δεν εξαγοράζεται, ούτε κερδίζεται. Είναι δώρο του Θεού. Μπορούμε να το πάρουμε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος αρκεί να εκπληρώσουμε τους όρους που αναφέραμε παραπάνω.

Φ.Σ.

Το παραπάνω άρθρο έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Παράκλητος, τεύχος 39. Έγινε μια μικρή προσαρμογή στα εδάφια καθώς στην παρούσα έκδοση χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση του Σπ. Φίλου.

Διαβάστε επίσης...