Εγερτήριο Σάλπισμα
Σε κάθε στρατόπεδο, σε κάθε νοσοκομείο υπάρχει ένα γραφείο κινήσεως που έχει για σκοπό του την άμεση κινητοποίηση των ο­χημάτων σε περίπτωση ανάγκης.
Θυμάμαι την επιγραφή που ήταν επά­νω από την πόρτα ενός τέτοιου γραφείου· έλεγε: Είσαι έτοιμος να αναχωρήσεις;»
Ο κόσμος όλος είναι σαν ένα γραφείο κινήσεως που δουλεύει νύχτα-μέρα. Με το όχημα που λέγεται «γέννηση» έρχονται στον πλανήτη μας 200.000 ζωές το 24ωρο. Και με το όχημα που λέγεται «θάνατος» φεύγουν 160.000 ζωές.
Μέσα σ' αυτόν τον τροχό που κινείται συνέχεια μεταξύ ζωής και θανάτου, υψώνε­ται μπροστά μας η επιγραφή που λέει «είσαι έτοιμος να αναχωρήσεις;»
Οι επιστήμονες μας λένε πως το 1/4 των ανθρώπων πεθαίνει ξαφνικά χωρίς την προειδοποίηση κάποιας πάθησης. Πράγμα που σημαίνει πως, από τις 200.000, οι 40.000 φεύγουν χωρίς να το περιμένουν, δηλαδή αιφνίδια.
Σκέφθηκες ποτέ πως θα μπορούσες κι εσύ να ήσουνα μέσα στην παρτίδα αυτή των απροετοίμαστων που φεύγουν από τον κό­σμο χωρίς να το περιμένουν;
Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι α­νίατες, οι λοιμώδεις ασθένειες, τα τροχαία που αφαιρούν τη ζωή πολλών χιλιάδων αν­θρώπων, νέων και μεγάλων. Πόσο δίκιο έχει ο Λόγος του Θεού όταν λέει πως «η ζωή μας είναι ατμός όστις φαίνεται προς ολίγου και έπειτα αφανίζεται!» (Ιάκ. 4:14)
Αλλά η ζωή μας δεν «απειλείται» μόνο από τον αιφνίδιο θάνατο, είναι και ο ξαφνικός ερχομός του Κυρίου μας, που κι αυτόν πρέπει να τον υπολογίζουμε και να προετοι­μαζόμαστε. Αν οι Χριστιανοί των πρώτων αιώνων τόνιζαν ότι «είναι ήδη η ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου» (Ρωμ. 13:11) πόσο μάλλον εμείς του εικοστού αιώνα που βλέ­πουμε τα σημάδια του ερχομού του Κυρίου μας πολύ ζωντανά.
Πρέπει να εγερθούμε από τον πνευμα­τικό μας ύπνο και να ετοιμαστούμε. «Η νυξ προεχώρησεν η δε ημέρα επλησίασεν (Ρωμ. 13:12). Δεν είναι καιρός να απασχολούμα­στε με το τι θα φάμε, τι θα ντυθούμε και πώς θα περάσουμε την ώρα μας. Είναι και­ρός να ξυπνήσουμε γιατί η ανατολή της ένδοξης μέρας του ερχομού του Κυρίου μας είναι πολύ κοντά. Όλα γύρω μας μαρτυ­ρούν ότι ο Κύριος έρχεται· τα βήματα Του ακούγονται.
Πριν είκοσι αιώνες ο Χριστός εφιστού­σε την προσοχή των μαθητών Του λέγον­τας: «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι, και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώ­που». (Λουκ. 21:36) Σήμερα κάνα το ίδιο με τον Λόγο Του.
Κάποιος έγραψε πως ο άνθρωπος μπο­ρεί να ζει ήσυχος όταν αγνοεί από πού έρχε­ται, πού πηγαίνει και πώς πρέπει να ζει στη ζωή αυτή. Τέτοιος ήταν ο άφρων της παρα­βολής (Λουκ. 12:16-21) Τέτοιος ήταν ο Καίσαρας Βοργίας που έζησε το 1475-1503 και οι τελευταίες του λέξεις πριν το θάνατο του ήταν: «Προνόησα για όλα στη ζωή μου εκτός από το θάνατο. Αλίμονο, τώρα πεθαί­νω τελείως απροετοίμαστος».
«Τίς άνθρωπος θέλει ζήσει και δεν θέ­λει ιδεί θάνατον;» Τέτοιος είναι ο καθένας που δεν εξαγοράζει τον καιρό του για να προετοιμαστεί για την αιωνιότητα.
Τέτοιος ήταν ο Πιλάτος που ρώτησε το Χριστό τί είναι αλήθεια αλλά δε γύρισε ποτέ να πάρει την απάντηση.
Τέτοιος ήταν ο Φήλικας που δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να μάθει από το δέ­σμιο Παύλο περισσότερα για τη δικαιοσύνη και τη μέλλουσα κρίση. Ο φόβος τον έκανε να πει «ύπαγε και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει». (Πράξ. 24:24). Ο καιρός όμως, δεν ήρθε ποτέ.
Τέτοιος ήταν και ο Αγρίππας που είπε στον απόστολο Παύλο «παρ' ολίγον με πεί­θεις να γίνω Χριστιανός» (Πράξ. 26:28) αλλά δεν έγινε ποτέ Χριστιανός.
Όμως υπάρχει και ο άσωτος γιος, που συνειδητοποίησε την κατάσταση του και ε­πέστρεψε στο σπίτι του πατέρα του να ζη­τήσει συγχώρηση και να κάνει αποκατάστα­ση.
Άραγε εσύ από ποιους είσαι; Απ' αυ­τούς που αναγνωρίζουν την ανάγκη τους αλλά μένουν αμετανόητοι, στις θέσεις τους και δεν προετοιμάζονται για την αιωνιότη­τα; Ή από εκείνους που βλέπουν την ανάγκη τους και αποφασίζουν να γυρίσουν στον πατέρα Θεό και να του ζητήσουν συγχώρη­ση;
«Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα ημέρα σωτηρίας» (Β' Κορ. 6:2). Τώρα είναι η ώρα σωτηρίας για σένα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που διαβάζεις το άρθρο αυτό δώσε την καρδιά σου στον Χριστό για να είσαι έτοι­μος να περάσεις την αιωνιότητα μαζί Του. Έτσι δε θα φοβάσαι, αν ξαφνικά το νήμα της ζωής σου κοπεί ή σαν κλέφτης ο Κύριος έρ­θει, γιατί θα είσαι έτοιμος.
Π.Β.
Το παραπάνω άρθρο έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Παράκλητος, τεύχος 39.

Διαβάστε επίσης...