ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ!
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος. (Μάρκ. ιγ' 35).
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ, γιατί δεν ξέρετε τη μέρα ούτε την ώρα που ο Υιός του ανθρώπου έρχεται (Ματθ. κε' 13).
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ, προσέχετε, προσεύχεστε γιατί δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός... (Μάρκ. ιγ' 21).
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ, δεόμενοι σε κάθε καιρό. (Λουκ. κα' 36).
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ, εγκρατεύεστε... (Α' Πέτρ. ε' 8).
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ, και προσεύχεστε για να μην πέσετε στον πειρασμό (Ματθ. κς' 41).
ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ, στέκεστε στην πίστη. (Α' Κορ. ις' 13).
Και όσα λέω σε σας σ’ όλους τα λέω. ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ (Μάρκ. γ'   37).
 

Διαβάστε επίσης...