Ποιος είναι ο Θεός


Μέρος I: Σωστή Διδασκαλία


 Ο Θεός είναι ΕΝΑΣ:

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ, ο ΥΙΟΣ και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ  

Αν ζούσαμε στον α΄ αιώνα δεν θ’ ασχολούμασταν με τη θεολογική διατύπωση της θεότητας. Η διανοητική αποδοχή ενδιαφέρει τους ορθολογιστές. Οι πρώτοι Χριστιανοί πίστευαν – ζούσαν αυθόρμητα την αποκαλυπτική αλήθεια. Μετά το β΄ αιώνα εμφανίστηκαν φανατισμένοι δάσκαλοι που τόνισαν – επέμεναν στην μπερδεμένη διδασκαλία τους, όπως και σήμερα. Τους μιλάς για την υγιαίνουσα διδασκαλία, βάσει του Λόγου του Θεού κι αυτοί επαναλαμβάνουν τι πιστεύουν οι Βαβυλώνιοι, Βραχμάνοι… ή αυθαίρετα διατυπώνουν τη διδαχή τους όπως τους βολεύει.

Ο Θεός είναι ΕΝΑΣ.

Δευτερ. 6:4: «Άκουε Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών είναι ΕΙΣ Κύριος» (Εβραϊκό κείμενο): «Άκου Ισραήλ ο Κύριος ο Θεός ( Ο Γιαχβέ ΕΛΩΙΜ= ο Γιαχβέ οι Θεοί) μας είναι ΕΙΣ (ΕΧΑΔ) Κύριος (Γιαχβέ).
Ο Εβραίος χριστιανός D. Cooper, που ξέρει καλύτερα εβραϊκά απ’ όλους τους Έλληνες, γράφει στο βιβλίο του: ΕΧΑΔ σημαίνει ένας. Ένας, όχι με την απόλυτη έννοια, αλλά με τη συλλογική. Π.χ. «ο άνθρωπος θα προσκολληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουσιν είσθαι οι δύο σάρκα μία (=ΕΧΑΔ)» (Γέν β’ 24). Το μια (ΕΧΑΔ) εννοεί πάνω από 1 πρόσωπο. Επίσης «Συνηθροίσθη ο λαός ως ΕΙΣ (ΕΧΑΔ) άνθρωπος» Έσδρας γ΄1, Ιεζ. λζ΄17 Γεν. 11:1 Ιερ. 32:39…

1. Ο Θεός είναι ΕΝΑΣ: ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα

Η Αγία Γραφή μάς λέει ότι ο Πατέρας είναι Θεός (Α΄ Κορ. η΄6). Ο Ιησούς είναι Θεός (Ρωμ. 9:5). Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός (Πραξ. ε΄ 3 - 4). Ο Θεός είναι ΕΝΑΣ με τη συλλογική μονάδα. Δεν έχουμε 3 Θεούς ή ένα Θεό με 3 κεφάλια. Ο Θεός είναι ΕΝΑΣ: ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Μόνο με πίστη το κατανοείς κι όχι με αριθμητική. «Ο Χριστός εξήλθε εκ του Πατρός, ήρθε εις τον κόσμον» Ιω. ΙΣΤ΄ 28. «Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα» Ιω. ιε΄ 26. Ο Χριστός είναι ο μεσίτης (Α΄ Τιμ. β΄ 5) που μεσιτεύει προς τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Παράκλητος που ικετεύει προς τον Πατέρα (Ρωμ. Η΄ 27)… Τα 3 πρόσωπα έχουν το ίδιο Όνομα «Γιαχβέ» Ησ. ς΄ 1 – Ιωαν. ιβ΄ 41, Ησ. ς΄ 8 – Πραξ. ΚΗ΄ 26… Ο Πατέρας μαρτυρεί για τον Υιό (Μθ. 3:17, Ιω. ε΄32). Ο Υιός μαρτυρεί για τον Πατέρα (Ιωαν. ιζ΄6). Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί για τον Υιό (Ιωάν. 15:26). Λέει ο Ιησούς: ΕΓΩ θα παρακαλέσω τον ΠΑΤΕΡΑ και θα σας δώσει άλλον ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΝ (Ιωαν. ΙΔ΄16). Όλα τα παραπάνωκαι πολλά άλλα δείχνουν ότι σ’ επίπεδο θεϊκό υπάρχει σχέση – κοινωνία των 3 προσώπων και δεν υφίσταται συνταύτιση σε ένα πρόσωπο ή αλλαγή φανέρωσης των προσώπων.
Γενικά δεν μπορούμε να φανατιστούμε στις απόψεις μας: Απλά, ειλικρινά δεχόμαστε, πιστεύουμε ό,τι λέει η Αγ. Γραφή για το Θεό Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Εκείνο που τονίζεται πιο συχνά στη Βίβλο είναι ότι ο Πατέρας είναι ο Θεός χωρίς ν’ αποκλείεται στη μια θεότητα κι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός γεννήθηκε απ’ τον Πατέρα και το Αγ. Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Ο Θεός Υιός που προϋπήρχε αποκαλύφτηκε πριν 2010 χρόνια. Το Άγιο Πνεύμα που προϋπήρχε αποκαλύφτηκε επίσημα την Πεντηκοστή.

2. Σχετικά εδάφια για την Τριαδικότητα του Θεού

Π. Διαθήκη: Γεν. 1:1 «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός (ΕΛΩΙΜ = ΟΙ ΘΕΟΙ) τον ουρανόν και την γην». Γεν. 1:26 «Και είπεν ο Θεός (ΕΛΩΙΜ = ΟΙ ΘΕΟΙ), Ας κάμωμεν άνθωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών». Γεν. 3:22 «και είπε Κύριος ο Θεός (ΕΛΩΙΜ = ΟΙ ΘΕΟΙ), Ιδού, έγεινεν ο Αδάμ ως εις εξ ΗΜΩΝ…» Γεν. 35:7 «… επειδή, εκεί φανερώθηκε (φανερώθηκΑΝ) σ’ αυτόν ο Θεός (ΕΛΩΙΜ – ΟΙ ΘΕΟΙ), όταν έφευγε από το πρόσωπο του αδελφού του». Ιησ. Ν. 24:19 «Και ο Ιησούς είπε στον λαό: Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο. επειδή, αυτός είναι Θεός (ΕΛΩΙΜ = ΟΙ ΘΕΟΙ) άγιος (ΚΑΝΤΙΣΙΜ)…» Ησ. ΣΤ΄ 8 «Και ήκουσα την φωνήν του Κυρίου λέγοντος… τις θέλει υπάγει δια ΗΜΑΣ;» Ησ. ΜΗ΄ 16 «Κύριος ο Θεός απέστειλε ΕΜΕ και το ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΥ».
Κ. Διαθήκη: Ματθ. ΚΗ΄ 19 «Πορευθέντες… βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Α΄Ιω. Ε΄ 7 «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτοι οι τρεις είναι εν. (Δεν είναι γραμμένο σε όλους τους κώδικες). Β΄ Κορ. ΙΓ΄ 13 «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών. Αμήν». Εφ. Β΄ 18 «διότι δι’ Αυτού έχομεν αμφότεροι την είσοδον προς τον Πατέρα δι’ ενός Πνεύματος». Ιω. ΙΕ΄ 26 «Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος τον οποίον ΕΓΩ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του ΠΑΤΡΟΣ, το ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός…» Εφ. Δ΄ 4, 6   Ιωάν. ΙΔ΄16 -17…

Μέρος II: Λανθασμένη Διδασκαλία


 

Ο Θεός είναι ένα Πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός

Δύο σοβαρά λάθη της διδαχής αυτής

Α) Ο Χριστός δεν προϋπήρχε πριν 2010 χρόνια

Αυτή η διδασκαλία υποστηρίζει ότι: Ο Χριστός προϋπήρχε μόνο σαν σκέψη μέσα στο νου του Θεού, ως ενδιάθετος λόγος, όχι ως Λόγος – Πρόσωπο.
Αν, όπου λέει Λόγος στο α΄ κεφ. του Ιωάννη, τοποθετήσουμε τη λέξη σκέψη ή ενδιάθετος λόγος, θα λάβουμε το μήνυμα: «εν αρχή ήτο η σκέψη και η σκέψη ήτο παρά τω Θεώ και Θεός ήτο η Σκέψη…! Η σκέψη έγινε σάρκα και κατώκησε μεταξύ ημών (και είδομεν την δόξα της σκέψης, δόξαν ως μονογενούς, παρά του Πατρός).
Ο Λόγος του Θεού μάς λέει ξεκάθαρα χωρίς φιλοσοφίες «εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ και Θεός ήτο ο Λόγος» Ιω. α΄ 1 «ο Λόγος έγινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών…» Στην Αποκ. ιθ΄ 13 αναφέρει τον Ιησού, ως Λόγο του Θεού… Ο Ιωάννης Πρόδρομος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι πρότερός του (Ιω. α΄15) αν και ήταν 6 μήνες πιο μεγάλος.
Υπάρχουν πολλά εδάφια που μαρτυρούν ότι ο Χριστός προϋπήρχε. Ιωάν. ιζ΄ 5 «Πάτερ δόξασόν με πλησίον σου με την δόξαν την οποίαν είχον παρά σοι πριν γίνει ο κόσμος». Ο Ησαϊας είδε τον Χριστό. «είδε την δόξαν Αυτού…» Ποιανού; Εννοείται του Χριστού. Ησ. ς΄1 – Ιωάν. ιβ΄ 41. Επίσης Α΄ Κορ. ι΄ 4,   Ιω. η΄ 58,    Ησ. μη΄ 16…

Β) Πώς και πότε έγινε ο Χριστός Θεός

Αυτή η διδασκαλία υποστηρίζει επίσης ότι:Ο Χριστός γεννήθηκε ως άνθρωπος από την Μαριάμ. Για 30 χρόνια ήταν μόνο άνθρωπος. Όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω Του. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Πατέρας Θεός. Έτσι, μέσα στον άνθρωπο Χριστό κατοίκησε ο Πατέρας Θεός, που μόνο αυτός προϋπήρχε, κι έτσι ο Χριστός παίρνοντας μέσα Του τη θεότητα του Πατέρα έγινε Θεός. Από το σταυρό μέχρι την ανάστασή Του έμεινε πάλι μόνο άνθρωπος και μετά ξανά ήρθε μέσα του η θεότητα του Πατέρα κι έκτοτε είναι ο μοναδικός Θεός.
Είναι αυθαίρετο να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο Πατέρας. Σχετικά με το θέμα αναφερόμαστε παρακάτω στην παράγρ. 6. Είναι προσβλητικό να πιστεύουμε ότι ο Χριστός δεν είχε θεότητα δική του (Ιωάννης α΄ 1…)
Είναι αυθαίρετο, πλάνη… να πούμε, ότι επειδή το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στον άνθρωπο Χριστό στη βάπτιση, έγινε Θεός ο Χριστός. Υπάρχουν κι άλλα εδάφια που λένε: μέσα στον άνθρωπο κατοικεί το Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης ΙΔ΄ 16, 17…) ή ο Χριστός και ο Πατέρας (Ιωάννης ΙΔ΄ 23…) «ο Πατήρ και εγώ θα κατοικήσουμε εν αυτώ». Αυτό τι σημαίνει; Οι άνθρωποι γίνονται θεοί;
Είναι αντιγραφικό να πούμε ότι ο Χριστός, όταν ήταν στο σταυρό και μέχρι ν’ αναστηθεί, δεν είχε μέσα Του το Θεό Πατέρα. «Ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσων τον κόσμο προς Εαυτόν…» Β΄ Κορ. Ε΄19. Ποιο εδάφιο λέει ότι ο Θεός Πατέρας έφυγε απ’ το Χριστό περίπου 3 μέρες; Κανένα.

Μέρος IIΙ: Απαντήσεις (με μαύρα γράμματα) σε επιχειρήματα (με κόκκινα γράμματα) των υποστηρικτών αυτής της λανθασμένης διδασκαλίας που γράφουν στην Ιστοσελίδα τους


 

Οι λέξεις ΑναγέννησηΑρπαγή με το σχετικό νόημά τους δεν υπάρχουν στη Βίβλο. Υπάρχουν όμως οι προτάσεις, που με τα συμφραζόμενα, μιλάνε για Αναγέννηση και Αρπαγή. Ιωάν. γ΄ 1 – 5, Α΄ Πέτρου α΄ 23, Α΄ Θεσσ. δ΄ 17…
Έχοντας υπ’ όψη το άρθρο 2 του «πιστεύω» μας για τη θεότητα, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πιο ειδική – κατάλληλη λέξη για το Θεό παρά Τριαδικός.
Η θεολογία για την Τριαδικότητα του Θεού άρχισε το 180μΧ. με τον Θεόφιλο, Επίσκοπο της Αντιόχειας, γιατί μερικοί διέδιδαν τις πλανημένες ιδέες τους για το Θεό και προσπαθούσαν να πείσουν και τους άλλους.  
Εμείς πιστεύουμε στο Κολ. β΄9 «εν αυτώ (δηλ. στο Χριστό) κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικώς». Δεν λέει ο Πατέρας Θεός κατοικεί αλλά «όλο το πλήρωμα της θεότητας». Αυτό όμως μπορεί να γίνει σ’ όλους τους πιστούς σύμφωνα με το Εφεσ. Γ΄19 «Δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα της θεότητας». Αυτό τι σημαίνει οι πιστοί γίνονται Θεοί; Άρα δεν είναι Γραφικό να πούμε ότι ο Χριστός έγινε Θεός ή είναι Πατέρας γιατί μέσα του κατοίκησε «όλο το πλήρωμα της θεότητας» δηλ. ο Πατέρας Θεός. Ο Χριστός ήταν και θα είναι Θεός.
Η ερώτησή τους μοιάζει με την ερώτηση των «μαρτύρων του Ιεχωβά» στη σελίδα 254 στο βιβλίο τους: «τα πάντα δοκιμάζετε το καλό κατέχετε». Είχε ο Θεός Πατέρας γυναίκα; Σίγουρα όχι. Άρα ο Χριστός τάχα δεν γεννήθηκε αλλά «κτίστηκε». Είναι το «πρώτο κτίσμα…» Όσο για το Γαλ. Δ΄ 4 είναι γραμμένο: «Εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν Αυτού (άρα προϋπήρχε, ως Υιός γεννήθηκε από τον Πατέρα) όστις εγεννήθη εκ γυναικός (εννοείται ο Υιός Θεός γεννήθηκε – ενανθρωπίστηκε από την Μαρία δια Αγίου Πνεύματος).
Ο Γιος «εγεννήθη». Το Αγ. Πνεύμα εκπορεύεται… Άλλο είναι γέννηση κι άλλο εκπόρευση.
Αυτό είναι ειρωνεία. Η Βίβλος δεν λέει κάτι τέτοιο. Πρώτ’ απ’ όλα το Πνεύμα δεν εκπορεύεται από τον Υιό αλλά από τον Πατέρα (Ιωάν. ΙΕ΄26). Δεύτερον άλλο είναι εκπορεύομαι κι άλλο γεννιέμαι. Δηλ. το Άγιο Πνεύμα δεν γεννήθηκε από τον Υιό, πώς να είναι «εγγόνι του Πατέρα!»
Α) Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Παράκλητός μας (Ιω.ιδ΄ 26). Ο Πατέρας είναι Θεός πάσης παρηγοριάς που μας παρηγορεί στις θλίψεις μας (Β΄Κορ. α΄ 3-4).
Β) Ο Θεός Πατέρας είναι Πατέρας του Ιησού (Ρωμ. 15:6).
Το Αγ. Πνεύμα είναι ο Πατέρας του Χριστού γιατί γέννησε τον Χριστό Ματθ.α΄ 20. Άρα ο Πατέρας θεός = Άγιο Πνεύμα.
Επειδή τα 2 πρόσωπα δίνουν παρηγοριά δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται και είναι ίδιο πρόσωπο.
Ο Ιησούς γεννήθηκε ως Θεός «προ πάντων των αιώνων…» «Στην αρχή ήταν με τον Πατέρα…» Ιωάν. α΄1,14,18. Ο Ιησούς γεννήθηκε ως άνθρωπος πριν 2010 «δια Αγ. Πνεύματος (Μθ.α΄ 20). Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται απ’ τον Πατέρα (Ιω. ιε΄26) ή αποστέλλεται από τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού (Ιω.ιδ΄ 26). Είναι δυνατόν να συνταυτίζονται τα δυο πρόσωπα;
Στην διδασκαλία τους γράφουν: ο Ιησούς είναι ένα πρόσωπο.
Μπορούμε ν’ αμφιβάλλουμε ότι είναι πρόσωπο ο Πατέρας του Ιησού; Μόνο η σχέση Πατέρας – Υιός αποδεικνύει 2 πρόσωπα. Το Άγιο Πνεύμα πώς είναι πρόσωπο: Είναι Θεός (Πρ. 5:3). Λυπάται (Εφ. 4:30). Βλασφημείται (Ματθ. 12:31). «Άλλος Παράκλητος»   (Ιω. 14:16). Διδάσκει – υπενθυμίζει (Ιωάν. ιδ΄ 26). Μιλάει (Πραξ. 10:19). Είναι ο Γιαχβέ που μίλησε με τον Ησαϊα 6:9 – Πραξ. ΚΗ΄ 25,26…
Δεν αναφέρεται σε ρόλους, τίτλους, υπηρεσίες… αλλά σε πρόσωπα: τον Πατέρα, Υιό κι Άγιο Πνεύμα, που έχουν κοινό Όνομα το όνομα «Γιαχβέ». Ο ρόλος δεν έχει όνομα. Σύγκρινε Ησαίας Στ. 1 – Ιωάννης ΙΒ΄ 41, Εξ. ΙΖ΄ 2, 7 – Α΄ Κορ. ι΄ 9, Ησ. Στ΄ 9 – Πραξ. ΚΗ΄ 25…
Στο Ιωάννης Η΄ 16, 17: «Μόνος δεν είμαι, αλλ’ εγώ (Χριστός) και ο Πατήρ ο πέμψας με… η μαρτυρία δύο… είναι αληθινή».
Ο θρόνος δεν είναι μια καρέκλα ανθρώπινη για ένα πρόσωπο… Αποκ. Γ΄21: «όστις νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει μετ’ εμού εν τω θρόνω μου καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού».
Στον Ιορδάνη, μετά το βάπτισμα, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και ήρθε πάνω στον Χριστό. Αυτό το λένε κι εκείνοι γιατί λένε τότε ο άνθρωπος Χριστός έγινε Θεός… Επίσης ακούστηκε φωνή απ’ τον ουρανό «ούτος είναι ο Υιός ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθη». Θα μπορούσε να το μαρτυρήσει ένας άγγελος απ’ τον ουρανό; Ποιος μπορεί να πει ο Ιησούς είναι ο γιος μου; Μόνο ένας… ο Πατέρας!
Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει με τους αγίους του. Στο Α΄Θεσ. Δ΄16 λέει ο Κύριος θέλει καταβεί. Στο Ζαχαρία 14:5 λέει ο Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί… Άρα οι δυο παραπομπές αναφέρονται σ’ ένα πρόσωπο στον Κύριο Ιησού κι όχι σε 2 πρόσωπα.  
Γιατί δεν πιστεύουν την ενσάρκωση του Λόγου; Απλούστατα γιατί λένε ότι ο Χριστός δεν προϋπήρχε. Το Α΄ Ιωάννου Δ΄ 3 και Β΄ Ιωάν. 7 λέει: «όσοι δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκί ο τοιούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος…» Μην ξεχνάς: Α΄ Τιμ. Γ΄16 «Θεός εφανερώθη εν σαρκί… ανελήφθη εν δόξη». Ποιος; Ο Ιησούς.
Ο Λόγος του Θεού λέει: Πραξ. β΄1 – 4 «επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου… καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν» Πραξ.β΄ 32,33 «… ο Ιησούς υψώθη… παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχεε τούτο το οποίο τώρα σεις βλέπετε και ακούετε». Ο Χριστός «υψώθηκε» κάθισε στα δεξιά του Πατέρα . Εβρ. ι΄ 12. Θα ξαναρθεί μόνο στη δεύτερη έλευσή Του που περιμένουμε.
Πώς είναι δυνατόν να είναι ο Ιησούς το Αγ. Πνεύμα, όταν ο Ιησούς στέλνει (Ιωάν. ιε΄ 26) εκχέει (Πραξ. β΄ 33)…το Αγ. Πνεύμα; Ο Ιησούς βαπτίζει μ’ Άγιο Πνεύμα(Ματθ. γ΄11). Αν είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί συγχωρείται «ο λόγος κατά του Χριστού» κι όχι κατά του ΑΓ. Πνεύματος; (Ματθ. ιβ΄ 32)
Το εν σημαίνει ενότητα προσώπων πχ. Ιωάν. ΙΖ΄21, 22 «Δια να είναι πάντες εν καθώς συ Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι να είναι και ΑΥΤΟΙ εν ΗΜΙΝ ΕΝ». Δεν είπε στο Φίλιππο «Εγώ είμαι ο Πατέρας» αλλά είπε «όστις είδε εμέ είδε τον Πατέρα». Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Γιατί ποτέ δεν αναφέρει «ο Ιησούς και ο Υιός», ενώ πολλές φορές αναφέρει «ο Θεός και ο Ιησούς» ή «ο Πατέρας και ο Ιησούς»;
Εδώ δεν αναφέρεται στη προϋπαρξη του Χριστού. Αναφέρεται στη πρόγνωση της αιματηρής θυσίας Του ως αμνού του Θεού… που μ’ αυτήν θα σωθεί ο κόσμος.
Καμιά σχέση δεν έχει η «δεξιά του Κυρίου» που έχει εξουσία, κάνει θαύματα… με το ότι ο Χριστός αναλήφθηκε και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Τα παρακάτω εδάφια μιλάνε μόνα τους. Μάρκος ις΄ 19 «Ο Κύριος… ανελήφθη και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Εβρ. ι΄12»… εκάθισε εν δεξιά του Θεού»». Πράξεις ζ΄ 56 «θεωρώ τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενο εκ δεξιών του Θεού». Α΄ Ιω. β΄ 1 (ως Παράκλητος κοντά στον Πατέρα) Κολ. Γ΄ 1 Εβρ. Η΄ 1, ΙΒ΄ 2. Γιατί δεν παραδέχονται ότι ο Χριστός μετά την ανάληψή του κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα; Απλούστατα γιατί πιστεύουν ότι ο Θεός πάντοτε συνταυτίζεται σ’ ένα πρόσωπο… Αυτό δεν είναι συγχώνευση προσώπων;
Αυτό ισχύει και για τους πιστούς: «όποιος πίνει το αίμα μου εν εμοί μένει κι εγώ εν αυτώ» Ιω. ΣΤ.΄ 56. Δηλ. αναφέρεται για τη σχέση 2 προσώπων κι όχι για τη συνταύτιση.

Χ.Ι.Σ.