Πρόσκληση Συνεδρίου Νεολαίας της Συνόδου Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Ελλάδας
  Πρόσκληση Συνεδρίου Νεολαίας Σ.Α.Ε.Π.Ε., Σελίδα 1   Πρόσκληση Συνεδρίου Νεολαίας Σ.Α.Ε.Π.Ε., Σελίδες 2&3
 Σελίδα 1
Σελίδες 2 & 3
Πρόσκληση Συνεδρίου Νεολαίας Σ.Α.Ε.Π.Ε., Σελίδα 4
Πρόγραμμα Συνεδρίου
 
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την
πρόσκληση του Συνεδρίου σε .PDF
αρχείο.
 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το
πρόγραμμα του Συνεδρίου σε .PDF
αρχείο.
 
Γεωγραφικές συντεταγμένες:
40.640570, 22.942865
Γεωγραφικές συντεταγμένες:
40.639538, 22.943337
Σελίδα 4 Πρόγραμμα