Πρόσκληση Παιδικού Συνεδρίου της Συνόδου Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Ελλάδας
  OI IXNHLATES PAGE1   OI IXNHLATES PAGE2
 Σελίδα 1
Σελίδα 2
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την
πρόσκληση του Συνεδρίου σε .PDF
αρχείο.
Σημαντικό!
1. Παρακαλούμε εκτυπώστε τη δεύτερη σελίδα και
φέρτε τη μαζί σας έχοντας συμπληρωμένη την
υπεύθυνη δήλωση για κάθε παιδί ξεχωριστά.
2. Ενημερώστε μας έγκαιρα (έως 20-08-2015) τη-
λεφωνικά ή με e-mail γνωστοποιώντας μας τα
ονοματεπώνυμα και τις ηλικίες των παιδιών.