Το περιοδικό "Ο Παράκλητος" εκδίδεται από τη Σύνοδο Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Ελλάδας και αποτελεί την επίσημη έντυπη φωνή της.
Παρακάτω δημοσιεύονται σε μορφή .pdf τα τεύχη του περιοδικού.(Η δημοσίευση θα γίνεται σταδιακά)